O cholera (dmucham w gwizdek)

to jest zgłoszenie wszech czasów. Proszę, wybierz mnie do reprezentowania San Marino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *